Ajuts de lloguer per a persones majors de 65 o joves menors de 35 anys

A 26 de febrer de 2024 s’ha publicat en el DOGC la Resolució TER/504/2024, de 20 de febrer, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a l’any 2024 per a persones del col·lectiu que tinguin 65 anys o més o que tinguin 35 anys o menys.
Termini per presentar les sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds és :

 • Pel col·lectiu que a la data de publicació d’aquesta convocatòria tinguin 65 anys o més s’inicia 27 de febrer de 2024 i finalitza el 27 de març de 2024 a les 15:00:00 hores, ambdós inclosos. (LG)

 

 • Pel col·lectiu que a la data de publicació d’aquesta convocatòria 35 anys o menys s’inicia l’11 de març de 2024 a les 09:00:00 hores i finalitza el 12 d’abril de 2024 a les 15:00:00 hores, ambdós inclosos. (LV)
Ingressos computables a efectes de la subvenció.
 • El període impositiu per acreditar en aquesta convocatòria és el de l’exercici 2022.
 • Excepcionalment, NOMÉS pel col·lectiu per a joves de 35 anys o menys quan la persona sol·licitant acrediti disposar d’una vida laboral a partir de l’any 2023, s’admetran els ingressos de l’exercici 2023.
 • Ingressos màxims: 3,05 vegades l’IRCS  7.967,73   =  24.301,57 € pels dos col·lectius.
Imports màxims del lloguer o preu de cessió mensual
 • En el supòsit de les de persones amb 65 anys o més (LG).a)
  • Quant es tracti d’habitatge: Demarcació de Barcelona: 650 euros.
  • b) Quant es tracti d’habitació: Demarcació de Barcelona: 350 euros
Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
 • En el supòsit de les persones amb 35 anys o menys (LV), aquest import màxim serà el següent:
  • a) Quant es tracti d’habitatge: Demarcació de Barcelona: 650 euros.
  • b) Quant es tracti d’habitació Demarcació de Barcelona: 350 euros.

Requisits dels sol·licitants (llistat no exhaustiu )

 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (24.301,57€) (excepte les víctimes de terrorisme)
 • Ser titular del de lloguer o cessió d’ús d’un habitatge o d’una habitació, que constitueix el seu domicili habitual i permanent, i estar-hi empadronat.
 • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior establerts .S’adjunta, Resolució TER/504/2024, de 20 de febrer, formulari LG, Full de Transferència (SEPA).

Lloc de presentació de les sol·licituds
La sol·licitud correctament emplenada amb la documentació annexa requerida es pot presentar a:
          
 A través d’internet :
1. Telemàticament a la web del Consell Comarcal d’Osona en aquest enllaç
2. Telemàticament a la web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya: https://habitatge.gencat.cat/ca/ajuts/ 

De forma presencial
1. A la Seu del Consell Comarcal d’Osona
(Carrer de l'Historiador Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3a planta telf :  938 834 125 )
Recomanable i preferiblement demanar cita prèvia a : Enllaç
Amb el tràmit : Campanya ajut lloguer  > 65 anys     / menors de 35 anys .          

2. A la seu del Consorci del Lluçanès.
(Carrer Vell, 3, de Santa Creu de Jutglar)

Document de Sol·licitud de Transferència bancària

Document de Sol·licitud d'Ajut de lloguer per a mjors de 65 anys 

  29/02/2024
  09:57

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.