Alcaldia

Tenim la determinació de fer més fàcil la vida de la gent, de garantir bona informació i bons serveis als ciutadans, de construir un municipi moderni a l'alçada dels nous temps que vivim, de fer un Ajuntament més participatiu amb totes les eines al nostre abast i, alhora, una institució transparent perquè qualsevol ciutadà pugui conèixer com s'administren els recursos de tots.

Ens proposem les bones pràctiques de comunicació següents:

Han d’actuar com a elements cohesionadors del municipi.

  1. Han d’informar d’una manera veraç, plural i transparent.
  2. Han de ser un referent informatiu per a la ciutadania.
  3. Han de fomentar el debat públic per a la participació democràtica.
  4. Han de promoure les activitats de la societat civil i l’associacionisme.

La regidoria de Comunicació s´encarrega de la gestió de la comunicació corporativa i institucional de l´Ajuntament d´Olost a través dels seus diversos canals i espais de comunicació. El servei de Comunicació s´encarrega de la difusió i promoció dels diversos serveis municipals, així com de les informacions i notícies d´interès.

L´Ajuntament d´Olost  compta amb un nou web municipal que ha renovat la seva imatge al 2015 i amb la qual  intenta apropar la gestió municipal i fomentar la interactivitat i la comunicació amb el ciutadà. L´administració local també participa activament a les xarxes socials a través de pàgines i perfils a Facebook, Twitter, YouTube i Flickr.

 

Olost, octubre 2015

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.