Equip de govern

Alcaldia:  Gil Salvans Muns
Primer Tinent d’alcalde: Ramon Ambrós Solanellas
Segon Tinent d’alcalde: Meritxell Trigo Gabasa
Tercer Tinent d'alcalde: Roger Sala Aranda

Tresorera: Teresa Viladomat Puig

 

GRUP POLÍTIC MUNICIPALS:

 

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL INDEPENDENTS PER OLOST I SANTA CREU – (IOiSC)

Integrants:

Gil Salvans Muns – (IOiSC)

Marta Olivares Solanich - (IOiSC)

Roger Sala Aranda – (IOiSC)

Meritxell Trigo i  Gabasa (IOiSC)

Ramon Ambrós Solanellas (IOiSC)

Lluïsa Jiménez Aguilera (IOiSC)

Josep Calveras Perarnau (IOiSC)

Maria Casellas Soler (IOiSC)

Pere Martí i Grau (IOiSC)

 

Portaveu: Pere Martí i Grau

Suplent: Ramon Ambros Solanellas

 

 

COMISSIÓ DE COMPTES

Pel Grup Municipal INDEPENDENTS PER OLOST I SANTA CREU (IOiSC):
 

Titulars:

- Sr. Ramon Ambrós Solanellas

- Sra. Meritxell Trigo i Gabasa

-Sr. Josep Calveras Perarnau

 

Suplents:  Sr. Roger Sala

                   Sra. Lluïsa Jimenez Aguilera

                                

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT

Òrgan

Representants

Càrrec

Consell Escolar del CEIP “Terra Nostra” 

Marta Olivares Solanich

Regidora

Consell Escolar Escola Bressol Estel

Marta Olivares Solanich

Regidora

Consorci del Lluçanès

      Ramon Ambrós Solanellas
      i Maria Casellas Soler
    Regidor i Regidora

Agrupació de Defensa Forestal “Lluçanès”

Josep Calveras Perarnau

Regidor

Consorci LOCALRET

Pere Martí Grau

Regidor

Consorci del Govern Territorial de la Salut d’Osona

Lluïsa Jiménez Aguilera i Meritxell Trigo i Gabasa

Regidores

Pacte d’Alcaldes per la sostenibilitat

Gil Salvans Muns

Alcalde

 

Consorci per la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC)

Gil Salvans Muns

Alcalde

Associació pel Desenvolupament Rural a la Catalunya Central

Roger Sala Aranda

Regid

Associació Catalana de Municipis

Gil Salvans Muns

Alcalde

Federació de Municipis de Catalunya (FMC) Ramon Ambrós i Solanellas Regidor

Associació de Municipis per la Independència (AMI)

Meritxell Trigo i Gabasa

Regidora

Fons Català per al Desenvolupament Lluïsa Jimenez Aguilera Regidora
Associació del Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès Ramon Ambrós i Solanellas Regidor
Consorci de Serveis Socials d'Osona Lluïsa Jimenez Aguilera Regidora
Consell Esportiu d'Osona Meritxell Trigo i Gabasa Regidora

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Gil Salvans Muns

Alcalde

Regidor delegat del Centre Cívic Maria Casellas Soler Regidora

 

ESTABLIMENT DE LES ÀREES D’ACTUACIÓ I ADSCRIPCIÓ DELS REGIDORS I REGIDORES A CADASCUNA D’ELLES

 

ÀREA ECONÒMICA I RÈGIM INTERN


- Ramon Ambros Solanellas, Regidor de promoció local i economia:

  Àmbits o matèries incloses:

- Empresa, innovació i ocupació.
- Comerç i turisme.
- Actuacions de promoció, atracció i consolidació d’empreses.
- Promoció del sòl, la indústria i el turisme.
- Cases turisme rural
- Hisenda i tresoreria

 

- Pere Marti Grau, Regidor de règim intern, participació i comunicació

  Àmbits o matèries incloses:

- Organització administrativa.
- Participació ciutadana
- Transparència i bon govern
- Comunicació corporativa
- Formació
- La gestió de la contractació i de les subvencions
- Els recursos humans
- Atenció ciutadana
- Patrimoni

 

 

ÀREA D'URBANISME I TERRITORI

- Roger Sala Aranda, Regidor d’urbanisme:

  Àmbits o matèries incloses:

- Urbanisme
- Obres i serveis
- Espai públic: manteniment, conservació i neteja de l’espai públic.
- Brigada municipal d’obres.
- Control de les activitats econòmiques.

Josep Calveras Perarnau, Regidor de territori

     Àmbits o matèries incloses:

- Protecció civil
- Camins rurals i pagesia
- Mobilitat
- Residus

 

 

ÀREA D'ATENCIÓ A LES PERSONES

- Lluïsa Jimenez Aguilera, Regidora de Serveis Socials i Igualtat:

  Àmbits o matèries incloses:

- Serveis socials
- Dinamització gent gran
- Consum
- Igualtat
- Atenció emergències socials.
- Solidaritat i cooperació.

 

- Marta Olivares Solanich, Regidora d’Educació

   Àmbits o matèries incloses:

- Educació
- Escola Bressol
- Escolarització i admissió
- Cooperació amb l’administració educativa autonòmica
- Funció educativa de les famílies
- Formació i aprenentatge al llarg de la vida

 

ÀREA DE CULTURA I ESPORTS

- Meritxell Trigo Gabasa, Regidora d’Esports:

   Àmbits o matèries incloses:

- Esports
- Salut
- Hàbits saludables
- Equipaments esportius


- Maria Casellas Soler, Regidora de Cultura

  Àmbits o matèries incloses:

- Cultura
- Comunitat i teixit associatiu
- Joventut
- Promoció activitats
- Programació cicle festiu i projectes de promoció cultural
- Fires
- Festes Majors

 

ALCALDIA

 

- Gil Salvans Muns, Alcalde:

  Àmbits o matèries incloses:

- Alcaldia
- Medi ambient i transició energètica.
- Cicle de l’aigua
- Seguiment del PAES.
- Biodiversitat.

 


Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.