Equip de govern

Alcaldia:  Josep Maria Freixanet i Mayans
Primer Tinent d’alcalde: Gil Salvans Muns
Segon Tinent d’alcalde: Ramon Ambros Solanellas
Tercer Tinent d'alcalde: Ricart Mesquies Call

Tresorera: Teresa Viladomat Puig

 

 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:

 

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PER OLOST I SANTA CREU – ACORD MUNICIPAL (OISC-AM)

 

Integrants:

 

Josep Mª Freixanet i Mayans – (OiSC-AM)

Ramon Ambrós i Solanelles- (OISC-AM)

Maria Lluïsa Jimenez Aguilera – (OISC-AM)

Alexandre Jutglà i Nogué – (OISC-AM)

Gil Salvans i Muns - (OISC-AM)

Ricart Mesquies i Call (OISC-AM)

Meritxell Trigo i  Gabasa (OISC-AM)

Pere Martí i Grau (OISC-AM)

Josep Calveras Perarnau (OISC-AM)

 

Portaveu: Gil Salvans i Muns

Suplent: Pere Martí i Grau

 

 

 

 

COMISSIÓ DE COMPTES

 

Pel Grup Municipal PER OLOST I SANTA CREU: ACORD MUNICIPAL (OiSC):

 

Titulars:

 

-Sr. Ramon Ambrós Solanellas

-Sra. Meritxell Trigo i Gabasa

-Sr. Ricart Mesquies Call

 

Suplents

 

-Sra. Josep Calveras Perarnau

-Sr. Alexandre Jutglà i Nogué

 

 

 

 

                                 

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT

Òrgan

Representants

Càrrec

Consell Escolar del CEIP “Terra Nostra” 

Josep Maria Freixanet Mayans

Alcalde

Consell Escolar Llar d’Infants Estel

Josep Maria Freixanet Mayans

Alcalde

Consorci per la Promoció dels Municipis del Lluçanès

Ramon Ambrós Solanellas

Pere Martí i Grau

Regidor

Regidor

Agrupació de Defensa Forestal “Lluçanès”

Ricart Mesquies i Call

Regidor

Consorci Localret

Ricart Mesquies i Call

Regidor

Consorci del Govern Territorial de la Salut d’Osona

Meritxell Trigo i Gabasa

Regidora

Pacte d’Alcaldes per la sostenibilitat

Josep Maria Freixanet Mayans

Gil Salvans Muns

Alcalde

Regidor

CONGIAC

Josep Maria Freixanet Mayans

Alcalde

Associació pel Desenvolupament Rural a la Catalunya Central

Josep Maria Freixanet Mayans

Alcalde

Comissió de Delimitació Territorial

Josep Maria Freixanet Mayans

Ricart Mesquies Call

Gil Salvans Muns

Alcalde

Regidor

Regidor

Associació Catalana de Municipis (ACM) Josep Maria Freixanet i Mayans Alcalde
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) Josep Maria Freixanet Mayans Alcalde

Associació de Municipis per la Independència (AMI)

Ricart Mesquies i Call

Alcalde

Fons Català per al Desenvolupament Maria Lluïsa Jimenez Aguilera Regidora
Associació del Camí Ramader de Marina. De la Cerdanya al Penedès Ricart Mesquies i Call Regidor
Consorci de Serveis Socials d'Osona Maria Lluïsa Jimenez Aguilera Regidora
Consell Esportiu d'Osona Pere Martí i Grau Regidor

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Gil Salvans Muns

Regidor

Regidor delegat del Centre Cívic Ricart Mesquies i Call Regidor

 

 

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DE L’AJUNTAMENT D’OLOST

 

Membres de ple dret amb plenes atribucions (veu i vot)

 

1.- Gil Salvans i Muns (Primer tinent d'Alcalde)

2.- Ramon Ambrós i Solanellas (Segon tinent d'Alcalde)

3.- Ricart Mesquies i Call (Tercer tinent d'Alcalde)

 

Membres assistents a la Junta de Govern amb veu però sense vot:

 

4.- Maria LLuïsa Jimenez Aguilera

5.- Alexandre Jutglà i Nogué

6.- Meritxell Trigo i Gabasa

7.- Pere Martí i Grau

8.- Josep Calveras Perarnau

 

 

ESTABLIMENT DE LES ÀREES D’ACTUACIÓ I ADSCRIPCIÓ DELS REGIDORS/ES

 

 

ÀREA 1: PROMOCIÓ LOCAL

 

Electes responsables: Josep Maria Freixanet i Mayans, Ramon Ambrós Solanellas i Ricart Mesquies i Call

 

Àmbits o matèries incloses:

- Empresa, innovació i ocupació.

- Comerç i turisme.

- Fibra òptica

- Actuacions de promoció, atracció i consolidació d’empreses.

- Promoció del sòl, la indústria i el turisme.

- Cases turisme rural

- Hisenda i tresoreria

- Educació

 

 

 

ÀREA 2: PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

 

Electes responsables: Gil Salvans Muns, Josep Calveras Perarnau, Ricart Mesquies Call i Alexandre Jutglà Nogué

 

Àmbits o matèries incloses:

- Urbanisme.

- Medi ambient i municipi sostenible.

- Seguiment del PAES.

- Eficiència energètica, qualitat ambiental i biodiversitat.

- Foment de l’educació per a la sostenibilitat i de les bones pràctiques.

- Control de la qualitat ambiental.

- Espai públic: manteniment, conservació i neteja de l’espai públic.

- Protecció civil.

- Subministrament d’aigua.

- Camins rurals i pagesia. 

- Brigada municipal

 

 

ÀREA 3:  DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

 

Electes responsables: Maria Lluïsa Jimenez Aguilera, Pere Martí Grau

 

Àmbits o matèries incloses:

- Salut

- Serveis socials

- Dinamització gent gran

- Consum

- Igualtat

- Atenció emergències socials.

- Solidaritat i cooperació.

- Joventut

- Pavelló

 

 

 

ÀREA 4: DE CULTURA

 

Electes responsables: Meritxell Trigo i Gabasa, Alexandre Jutglà Nogué, Ramon Ambrós Solanellas i Josep Calveras Perarnau

 

Àmbits o matèries incloses:

- Cultura.

- Patrimoni cultural

- Comunitat i promoció associativa

- Promoció activitats

- Esports i hàbits saludables

- Servei de piscina i pàdel

- Sanitat

- Programació cicle festiu i projectes de promoció cultural

- Promoció associativa

 

 

ÀREA 5:  DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Electes responsables: Pere Martí i Grau, Maria Lluïsa Giménez Aguilera i Gil Salvans i Muns.

 

Àmbits o matèries incloses:

Àrea de caràcter especial i transversal a totes les àrees.

 

 

ÀREA 6:  DE FIRES I FESTES

 

Electes responsables: Meritxell Trigo i Gabasa, Ramon Ambrós i Solanellas, Maria Lluïsa Giménez Aguilera, Alexandre Jutglà  Nogué i Josep Calveras Perarnau

 

Àmbits o matèries incloses:

Àrea de caràcter especial i d’àmbit transversal a totes les àrees.

 

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.