El municipi en xifres

Flaix informatiu
Població 2020 2.202
Taxa d'estrangeria 2020 2,78%
Creixement natural 2019 -4
Renda mitjana per habitant 2019 14.679
Població amb estudis universitaris 2011 5,59%
Població activa estimada 2021 626
Empreses actives (IV Trimestre 2020) 46
Treballadors assalariats III Trimestre 2020 433
Treballadors autònoms III Trimestre 2014 135
Taxa atur registrat Gener 2022 1,55%
Contractació registrada Gener 2022 20
Taxa recollida selectiva 2020 72,20%


Moltes més dades d'Olost al web de l'Observatori Socioecocòmic d'Osona


Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.