El municipi en xifres

Flaix informatiu
Població 2022 1.206
Taxa d'estrangeria 2022 5,06%
Creixement natural 2021 -10
Renda mitjana per habitant 2020 15.212
Població amb estudis universitaris 2011 123
Població activa estimada 2022 608
Empreses actives (I Trimestre 2023) 42
Treballadors assalariats 2022 502
Treballadors autònoms 2022 115
Taxa atur registrat Juny 2023 5,20%
Contractació registrada Juny 2023 54
Taxa recollida selectiva 2021 75,80%


Moltes més dades d'Olost al web de l'Observatori Socioecocòmic d'Osona


Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.