Geografia

GEOGRAFIA, FLORA I FAUNA

El terreny és força accidentat, amb la vegetació pròpia de muntanya mitjana. Els boscos estan poblats principalment per roures, pinassa i pi roig. Hi ha també algunes zones amb alzines. A les fondalades humides, s’hi pot trobar força boix. L’arç també és abundant.

Pel que fa a la fauna, s’hi troba la pròpia de la zona. De totes maneres, destaca la gran diversitat d’espècies, sobretot d’ocells, de la zona del Pantà de Rexach, que proporciona un hàbitat humit al mig d’una zona més seca. Per exemple, s’hi poden trobar picots garsers, que no es veuen fora del Pantà.

Per altra banda, al costat de les espècies típiques (xoriguers, pit-roigs, pinçans, mallerengues, merles, perdius…), es pot detectar la presència d’aligots. També s’han localitzat òlives que viuen al poble.

Durant l’estiu algunes àguiles marcenques i alguns milars que emigren fan el niu a la zona. Els mamífers esperables (guineus, porcs senglars, genetes, tuxons, fagines; altres difícilment visibles, com musaranyes, ratolins i talpons) pot ser que hagin de començar a compartir el territori: últimament es torna a veure algun cabirol pels aquests boscos.


Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.