Procés d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament d'Olost

En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 21 de desembre de 2022 i mitjançant anunci de referència publicat al DOGC de 29 de desembre de 2022,  s’ha publicat l’aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria dels processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició i de concurs de mèrits,  per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Olost, corresponents a l’oferta pública d’estabilització de 2022.

La convocatòria i les bases reguladores dels processos d’estabilització també s’han publicat i es poden consultar a la Seu electrònica de l’Ajuntament: El termini per a la presentació de les sol·licituds de participació en els processos convocats és de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Els interessats en participar-hi us podeu descarregar el model de sol.licitud en els següents enllaços:
  29/12/2022
  18:48

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.