L’Institut Català d’Energia obre la convocatòria de subvencions per a autoconsum elèctric, emmagatzematge i sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, serveis i industrial

Des del dia 15 de desembre fins al 31 de de desembre de 2023 es poden demanar ajudes a l’Institut Català d’Energia per a l’autoconsum elèctric i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, serveis i industrial.

Aquests ajuts es divideixen en 6 programes diferents:

  • Programa 1: autoconsum renovable en sector serveis (amb o sense emmagatzematge).
  • Programa 2: autoconsum renovable en altres sectors productius (amb o sense emmagatzematge).
  • Programa 3: incorporació d’emmagatzematge per a autoconsums renovables existents, per als sectors serveis i productius.
  • Programa 4: autoconsum renovable als sectors residencial, administracions i 3r sector (amb o sense emmagatzematge).
  • Programa 5: incorporació d’emmagatzematge per a autoconsums renovables existents, sectors residencial, administracions i 3r sector.
  • Programa 6: renovables tèrmiques en sector residencial.Per als programes 1, 2 i 3, la quantia de la subvenció s’estableix com a un percentatge (%) sobre el cost subvencionable mentre que per als programes 4, 5 i 6, en canvi, la quantia de l’ajut es fixa per kW instal·lat, essent en el cas de particulars amb instal·lacions d’autoconsum per sota de 10 kWp de 600 €/kWp.  

Des de l’Ajuntament d'Olost es recomana que aquells ciutadans/es que desitgin sol·licitar aquestes ajudes ho facin en el menor temps possible, ja que la convocatòria finalitzarà quan s’acabi el pressupost previst i es preveu un allau de sol·licituds en els propers dies. De fet, la dotació total dels ajuts a Catalunya és de gairebé 115 milions d’euros dels quals 32,57 M€ corresponen al programa 4 que és el sector residencial i administracions.

Per més informació consultar a:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energias-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-renovables.-/
Podeu presentar la sol·licitud en el següent enllaç:
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/22677_ajuts_renovables_ICAEN-00001?category=&temesNom=Ind%C3%BAstria%20i%20energia&moda=1

 

Si teniu qualsevol dubte des de l'Ajuntament us podem assessorar a través del telèfon 650 93 57 58

També podeu consultar el següent document:


INFORMACIÓ ADREÇADA A EMPRESES:

AJUTS A LES EMPRESES PER A L’AUTOCONSUM I A L’EMMAGATZEMATGE, AMB FONTS D’ENERGIA RENOVABLE FOTOVOLTAICA O EÒLICA
 
Subvencions per instal·lacions d’autoconsum elèctric amb energia fotovoltaica i energia eòlica i per sistemes d’emmagatzematge, en tots els sectors – Reial Decret 477/2021 (Pla de recuperació, transformació i Resiliència, Next Generation).

1.- Empreses a qui van dirigides les ajudes:

Persones jurídiques i agrupacions d’empreses
Persones físiques (autònoms) que realitzen activitat econòmica per la qual ofereixin bens i/o serveis en el mercat.
Comunitats energètiques


Que tinguin els següents CNAES (Codi nacional activitat econòmica):
CNAE programa d’incentius 1: grups G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S.
CNAE programa incentius 2: grups A01, excepte 017, B, C, D, E, F.


2.- Actuacions subvencionables amb tecnologia fotovoltaica o eòlica:
  • Programa 1: Autoconsum en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.
  • Programa 2: Autoconsum en altres sectors productius, amb o sense emmagatzematge.
  • Programa 3: Emmagatzematge en el sector serveis i altres sectors productius. Les persones físiques o autònoms, també poden ser beneficiaris dels ajuts del sector residencial

3.- Qui ha de presentar la sol·licitud de la subvenció?
La persona/empresa o entitat que serà la propietària de la instal·lació i pugui acreditar el pagament de les factures. L’actuació subvencionada ha de romandre en la seva propietat almenys 5 anys.

4.- Costos elegibles:
Inversió en equips, equipaments electromecànics, hidràulics i de control.
Costos execució d’obres, obra civil relacionada amb el projecte, costos de redacció de projectes o memòries tècniques, costos de direcció facultativa, coordinació de seguretat i salut de l’obra.
Sistemes elèctrics generals, de gestió, de monitorització i de mesures del recurs.
Costos de gestió de sol·licitud i justificació de l’ajut. 

5.- Costos no elegibles:IVA (en els programes 1, 2 i 3)
Estudis impacte ambiental i costos de visats de projectes tècnics
Autoritzacions administratives, llicències, permisos, taxes, avals
Assegurances
Despeses financeres 

6.- Característiques:Règim de concessió per ordre d’entrada de la sol·licitud.
Termini de sol·licitud: des de les 9h del 15/12/2021 al 31/12/2023, o fins exhaurir el pressupost.
Inici de l’actuació: Programes 1, 2, 3: després de la sol·licitud                          
Programes 4 i 5, 6: després del 30/06/2021
 
7.- Import subvenció:
La subvenció es calcula com un percentatge sobre el total dels costos subvencionables:Fotovoltaica: Màxim
Petita empresa: 35%
Mitjana empresa: 25%
Gran empresa: 15%        Emmagatzematge: Màxim
-          Petita empresa: 65%
-          Mitjana empresa: 55%
-          Gran empresa: 45%
 
Ajut addicional per a programes 1 i 2: municipis fins a 5.000 euros habitants: + 5%
 
  15/12/2021
  12:57

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.