Caldera de Biomassa a Olost

La biomassa és una font d'energia renovable segura i eficient que contribueix en la gestió forestal, dona un nou ús als residus forestals i permet un estalvi important en el cost del combustible.

En el marc del projecte "Biomassa pel Clima" liderat per la Diputació de Barcelona, a Olost s'ha instal·lat una caldera de biomassa de 100 kW de potència instal·lada i alimentada amb estella forestal.

Es preveu un consum anual d'estella de boscos gestionats de forma sostenible de 53 tones, que suposen un estalvi econòmic anual per l'Ajuntament de 10.400 € i una reducció d'emissions de gasos d'efectes hivernacle de 49 tones de CO2 anuals.
La caldera de biomassa alimenta una xarxa de calor que dona confort i escalfor al Centre Cívic (Espai Perot Rocaguinarda) i al Casal d'avis.

Per més informació podeu clicar al següent enllaç: biomassa a Olost i visualitzar el video on apareix el regidor de medi ambient de l'Ajuntament d'Olost, Gil Salvans i Muns. 

Biomassa pel Clima està cofinançat pel programa Fons Europeu de Desenvolupament Regional de la Unió Europea en el marc del programa operatiu amb un pressupost de 3,3 milions d’euros i un ajut de prop 1.8 milions d'euros.
Es tracta d'un projecte que promociona les energies renovables, l'eficiència energètica, l'autoconsum, l'estalvi de costos en els municipis i que contribueix en la reducció de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

 

  27/04/2021
  15:23

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.