Autoconsum energètic a Olost: 6 instal·lacions d’autoconsum i gairebé 500 kW de potència

Durant la tercera setmana de gener es van publicar les dades oficials de l’Observatori de l’Autoconsum de Catalunya que gestiona l’Institut Català de l’Energia. Catalunya ja disposa de 5.869 instal·lacions d’autoconsum en funcionament i un total de 84,5 MW instal·lats.
Osona és una de les comarques capdavanteres en la implantació d’aquests sistemes d’energies renovables i el 2020 s’han instal·lat un total de 272 noves instal·lacions i per tant s’han triplicat les existents, situant-se com la 6a comarca en nombre d’instal·lacions. En quant a potència instal·lada, Osona ha instal·lat durant l’any 2020 4,8 MW i se situa amb 10,4 MW en la segona comarca amb més potencial d’autoconsum instal·lat de Catalunya. Municipis com Gurb, Vic i Balenyà es situen entre les poblacions catalanes amb major potencial instal·lat. Olost, gràcies als 480 kW instal·lats en la indústria d’Olost Alimentària se situa dins els 20 municipis amb major potència instal·lada de Catalunya.
Malgrat aquests números, durant l’any 2020 Olost només ha instal·lat i legalitzat 1 nova instal·lació, mentre que a Osona es triplicava el número d’instal·lacions. Pròximament està prevista l’execució de, com a mínim, 3 noves instal·lacions al municipi, i falta la legalització final de l’ampliació d’autoconsum de la planta d’Olost Alimentària S.A.  Per altra banda, també s’ha rebut l’informe que dona la viabilitat per part de la Ponència d’Energies Renovables de la Generalitat, per fer un petit parc fotovoltaic d’autoconsum al costat del Polígon on es troba l’empresa Olost Alimentària.
La causa d'aquest augment a tot el territori té diferents factors. Un d'aquests és el canvi legislatiu a l'estat espanyol que es va produir a l'abril del 2019 i que regula, simplifica i agilitza aquest tipus d'instal·lacions d'autoconsum. Un altre són les bonificacions fiscals aprovades als ajuntaments, com el cas d’Olost, on hi ha una bonificació en l'IBI de fins el 50% i per a 5 anys, per a les persones que facin instal·lacions d'aquest tipus. També han jugat un paper cabdal les campanyes realitzades per part d’empreses del sector energètic o la compra conjunta sota el títol de “Planter solar” que va realitzar la cooperativa Som Energia amb 62 instal·lacions domèstiques realitzades o en fase d’execució a la comarca d’Osona, i on hi ha una instal·lació al municipi d’Olost que s’està executant.
L’Ajuntament d’Olost disposa de 3 instal·lacions d’autoconsum en funcionament al Centre Cívic, a l’Escola Terra Nostra (Pèrgola) i a l’edifici de l’Ajuntament. Durant l’any 2020 aquestes les dades d’aquestes instal·lacions han estat els següents:
 
Equipament Potència instal·lada kW Producció instal·lació kWh Consum Edifici kWh Estalvi € Estalvi Tn emissions CO2 % cobertura
Centre Cívic 3,06 4.058,4 11.816,4 730,5 € 0,98 34%
Escola Terra Nostra 3,3 4.599,2 21.722,8 827,9 € 1,11 21%
Ajuntament* 4,5 2.842,6 6.231,6 511,7 € 0,69 46%
TOTALS 10,86 11.500,2 39.770,8 2.070,0 € 2,77 34%

* Cal tenir en compte que per les obres de l’Ajuntament ha estat 5 mesos sense funcionar

 

Els estalvis aconseguits amb les instal·lacions solars existents superen els 2.000€ i i permeten una autosuficiència del 34% d’aquests equipaments. A més, s’ha evitat l’emissió de 2,77 Tn.

 

A nivell municipal en els pròxims mesos es preveu una nova instal·lació a les piscines d’Olost, actuació que disposa d’una subvenció de la Diputació de Barcelona i que està previst que s’executi durant el primer semestre de 2021. Aquesta instal·lació està projectada de 15 kW i podrà compartir energia entre la piscina i algun altre equipament de la zona. Per altra banda, s’està treballant amb la possibilitat d’implantar algun sistema o model de comunitat energètica al municipi, i ja es disposa d’un primer projecte per analitzar la seva viabilitat a Santa Creu de Jutglar.
Aquesta situació de boom energètic que es viu al país anirà a més en els pròxims mesos. Es preveu una nova edició del “Planter solar” per part de Som Energia a la comarca d’Osona; cada vegada hi ha més empreses energètiques que ofereixen instal·lacions solars domèstiques amb diferents sistemes de pagament; i també, en l’àmbit municipal, hi haurà una important aposta dels ajuntaments de la comarca amb més de 30 noves instal·lacions d’autoconsum elèctric en equipaments municipals.
A continuació es pot observar l’evolució de l’autoconsum a Olost, les comparatives a nivell de Catalunya i la situació actual dels municipis de la comarca d’Osona. I tota la informació la podeu trobar detallada al següent enllaç:
http://icaen.gencat.cat/ca/energia/autoconsum/Observatori-de-lautoconsum-a-catalunya/evolucio-de-lautoconsum/
 

Nom municipi Nº Instal·lacions Potència total kW
Vic 48 1.521,1
Tona 35 218,0
Taradell 33 149,4
Gurb 23 2.977,1
Manlleu 17 244,4
Sant Julià de Vilatorta 17 312,3
Torelló 11 233,5
Roda de Ter 10 96,7
Sant Pere de Torelló 10 118,6
Santa Eugènia de Berga 10 70,5
Masies de Voltregà, les 9 483,0
Balenyà 8 1.425,0
Centelles 8 163,0
Folgueroles 8 46,8
Seva 8 342,0
Prats de Lluçanès 7 32,8
Viladrau 7 32,7
Calldetenes 6 45,2
Esquirol, l' 6 192,0
Olost 6 496,6
Orís 6 22,6
Sant Vicenç de Torelló 6 30,8
Perafita 5 117,7
Malla 4 135,0
Muntanyola 4 21,6
Oristà 4 317,8
Tavèrnoles 4 22,0
Sant Bartomeu del Grau 3 110,5
Sant Martí d'Albars 3 97,7
Brull, el 2 8,5
Sant Quirze de Besora 2 10,0
Santa Cecília de Voltregà 2 104,0
Santa Eulàlia de Riuprimer 2 7,0
Vilanova de Sau 2 9,0
Montesquiu 1 3,0
Sant Agustí de Lluçanès 1 2,0
Sant Martí de Centelles 1 5,0
Sora 1 17,0
Vidrà 1 4,0
TOTAL 341 10.245,7
  27/01/2021
  15:00

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.