El municipi en xifres

Flaix informatiu
Població 2013 1.184
Taxa d'estrangeria 2013 2,03%
Creixement natural 2012 -5
Renda bruta familiar disponible per habitant 2014 16.720
Població amb estudis universitaris 2011 11,86%
Població activa estimada 579
Empreses actives (IV Trimestre 2014) 46
Treballadors assalariats III Trimestre 2014 378
Treballadors autònoms III Trimestre 2014 146
Taxa atur registrat Gener 2015 12,44%
Contractació registrada 9
Taxa recollida selectiva 2011 43,64%


Moltes més dades d'Olost al web de l'Observatori Socioecocòmic d'Osona

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.