Període mig de pagament

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEIDORS TRIMESTRAL
QUART TRIMESTRE
ANY 2016.

Període Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral (*) En dies
Olost (8,82)


(*) Quan la dada es reflexa entre parèntesis es refereix a un import negatiu, o bé es representatiu
d’una major celeritat, en terme mig, en el pagament per part de l’Administració en relació al període
màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les
operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mig, en un moment anterior
a dit període màxim .
Entitats que no han remès les seves dades a temps per a l’elaboració de l’informe:
CAP.

Subscriu-te al butlletí

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.