Període mig de pagament

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT GLOBAL A PROVEIDORS TRIMESTRAL

PRIMER TRIMESTRE, ANY 2019.

                                                                                                                                  En dies

Príode Mitjà de Pagament Global a Proveïdors Trimestral (*)

Olost

(40,97)

(*) Quan la dada es reflexa entre parèntesis es refereix a un import negatiu, o bé es representatiu d’una major celeritat, en terme mig, en el pagament per part de l’Administració en relació al període màxim previst legalment amb caràcter general per donar conformitat a la factura, o bé a que les operacions pendents de pagament de l’Administració es troben, en terme mig, en un moment anterior a dit període màxim .

Entitats que no han remès les seves dades a temps per a l’elaboració de l’informe:

CAP. 

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.