Inici de les obres de millora a les Piscines Municipals

Aquesta setmana han començat les obres de millora de les  Piscines municipals, que suposaran una millora substancial de la qualitat de les instal.lacions i la seva accessibilitat, contribuint a una millor eficiència energètica, sanitària i mediambiental. Concretament, es duran a terme les següents actuacions:

PISCINA GRAN

1-  Reparació de fuites d'aigua del circuit de filtració
2- Instal.lació d'un comptador d'aigua recirculada
3- Substitució de la bomba de filtració, amb instal.lació de vàlvules de papallona i d'un nou quadre elèctric
4- Instal.lació d'un visor a la canonada de desguaç
5- Instal.lació d'un sistema d'electròlisi salina ( substitució de l'actual tractament amb clor per un de sal ), fet que suposa una millora substancial de la qualitat de l'aigua de la piscina, reduint la utilització de productes químics. Aquest sistema d'electrolisi salina és el mateix que funciona actualment a la piscina petita.

PISCINA PETITA

1- Nou revestiment del vas (canvi de les rajoles)
2- Instal.lació d'un comptador d'aigua i un visor a la canonada
3- Instal.lació d'un nou quadre elèctric
4- Remodelació total del circuit hidràulic

Per acabar, volem destacar que s'instal.larà un elevador per l'accés de persones  amb movilitat reduïda, que serà portàtil  i podra ser utilitzat en ambdues piscines.

El pressupost total pel qual s'ha adjudicat l'obra és de 47.830,27 €, provinents d'un ajut concedit per la Diputació de Barcelona dins el Programa Complementari de reforma i millora dels equipaments locals.


 
  27/09/2018
  13:51

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.