Augment del consum i del cost energètic municipal durant el 2017, degut a un hivern més fred

El mes de juny l’Agència de l’Energia d’Osona va presentar a l’Ajuntament l’informe de cost i consum energètic del 2017. Després de 6 anys seguits amb reduccions de costos i de consums a nivell global, el 2017 s’ha tallat la tendència i s’ha augmentat el consum a l’entorn del 10% i un 3% el cost respecte l’any anterior.

Aquest fet és degut principalment al consum de calefacció del pavelló municipal i també de l’Escola, en aquest segon cas degut a problemes tècnics amb la caldera de biomassa. El 2017 ha estat un 6% més fred que el 2016  i s’han posat en marxa les pistes de pàdel.
L’altre cara de la moneda són els consums elèctrics, els quals s’han reduït en un 3% en l’enllumenat públic i un 9% en dependències municipals. La posada en marxa de la pèrgola fotovoltaica d’autoconsum de l’Escola, que va cobrir un 20% del consum total, la fotovoltaica del centre cívic i canvis de l’enllumenat interior i exterior han donat un estalvi d’uns 6.000 €.

En total la despesa energètica del 2017 ha estat de 66.900 € i un consum de 680.000 kWh. A Osona la mitjana de consums és de 520 kWh/habitant i any, i a Olost és de 560 kWh/habitant i any. Encara hi ha marge de millora.
Al febrer es va engegar la instal·lació d’autoconsum fotovoltaic de l’Ajuntament, i aviat es faran canvis en l’enllumenat del pavelló, millores en l’enllumenat públic i canvis en l’enllumenat de l’Escola.


Detall del consum energètic de l’Ajuntament amb la fotovoltaica d’autoconsum on es pot veure , entre altres dades, la reducció de consum  d’energia provinent de la xarxa elèctrica   (color més fosc que predomina a la part superior del gràfic i sobretot en la franja matinal) i l’augment de consum  de l’energia fotovoltaica (zona més clara a la part inferior del gràfic) a mida que el dia avança.
  25/07/2018
  18:40

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.