S'han iniciat els treballs de la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a l'edifici de l'Ajuntament

Els empleats d'Elèctrica Pintó SL,  empresa adjudicatària de la instal·lació, han iniciat els treballs de la instal·lació solar fotovoltaica d'autoconsum a la coberta de l'Ajuntament d'Olost.

Aquests treballs consisteixen, en primer lloc, en la instal.lació de 18  plaques solars fotovoltaiques de 250 Wp (4,5 kWp) en dues fileres de 9 plaques, a la coberta de l'edifici de l'Ajuntament, treballs que van finalitzar el dijous 8 de febrer.

A continuació s'instal.laran les bateries i l'inversor als baixos de la Casa de la Vila i es finalitzarà l'obra amb la instal.lació d'una pantalla informativa al'entrada de l'edifici de l'Ajuntament d'Olost, on els ciutadans podran consultar-hi de les dades de generació d'energia, estat de les bateries i balanç energètic.

Cal destacar que aquesta instal.lació fotovoltaica d'autoconsum permetrà un estalvi significatiu en consum elèctric de l'Ajuntament d'Olost.

 
  09/02/2018
  16:16

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.