Canvis en el sistema de notificació dels impostos de l'Organisme de Gestió Tributària

Les notificacions dirigides a persones jurídiques (entitats, empreses, etc...) es practicaran exclusivament per mitjans electrònics, així com també a les persones físiques que així ho desitgin.

En aquests casos, les notificacions que l'Organisme de Gestió Tributària us trameti a partir d'ara ja no seran en paper, sinó en format electrònic mitjançant compareixença a la seu electrònica, per al qual cosa hi haureu d'entrar periòdicament (almenys cada 10 dies) a l'apartat de notificacions per comprovar si teniu a la vostra disposició algunanotificació.

Per tal de facilitar el coneixement de la  posada a disposició de les vostres notificacions, cal que comuniqueu a l'Organisme una adreça electrònica i un número de telèfon mòbil, on poder rebre els aviso quan tingueu alguna notificació disponible. En l'apartat orgt.cat/notificacions, de la seu electrònica, trobareu el formulari que haureu d'emplenar i que us guiarà en tot aquest procés.

Així mateix, si heu de presentar instàncies, escrits o documents dirigits a l'ORGT ho haureu de fer a través de l'adreça orgt.cat/registre de la seu electrònica, de d'on es generarà un justificant  de la recepció que inclourà la data, l'hora de presentació, el número d'entrada en el registre i, si n'hi ha, la relació dels documents annexos aportats.

Per acabar, tots aquells ciutadans que vulgui personar-se a les oficines, a partir dels primers dies d'octubre està previst el nou servei de cita prèvia, que es pot sol.licitar des de l'adreça orgt.cat/citaprevia i que té com a finalitat reduir el temps d'espera a les oficines de l'ORGT. Fins a finals d'any, aquest servei té caràcter voluntari, però a partir de l'any 2018 ja serà obligatori.

Tanmateix us animem a que visiteu el nou web de l'Organisme de  Gestió Tributària  on trobareu tota la informació referent a aquest organisme i als vostres tributs.

     

 

  14/11/2017
  16:07

Subscriu-te al butlletí

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.