Renda garantida de ciutadania, un nou dret dels ciutadans

A partir del 15 de setembre ja es pot sol.licitar la Renda garantida de ciutadania.

La Renda garantida és una prestació econòmica periòdica de la Generalitat de Catalunya que té l’objectiu de millorar la ​situació econòmica i assegurar els mínims de les persones que es trobin en situació de pobresa, per desenvolupar el seu apoderament i promoció cap al món laboral.
 
Aquesta prestació es tramitarà des del SOC  ( servei d´ocupació de la Generalitat de Catalunya ), per la qual cosa  les persones interessades caldrà  que a partir 15 de setembre demanin hora a aquest servei i  presentin la sol·licitud. L’adreça és: Carrer de Ramon Sala i Saçala, 08500 Vic, i el Telèfon: 938 89 22 76
 
Podran accedir-hi els majors de 23 anys, amb residencia de més de 2 anys a Catalunya, sense propietats i sense ingressos els últims 6 mesos. També es tindran en compte els ingressos de la unitat familiar que no podran superar l’ IRSC (664 euros, amb un increment de 100 euros per cada fill).  A més caldrà que la persona faci recerca activa de feina i no renunciï a cap oferta laboral.
 
Per més informació: Telèfon  900 400 012 
                         Web:  www.rendagarantida.gencat.cat
                         També a les oficines de Serevis Socials, SOC i  Benestar social

  09/08/2017
  17:21

Subscriu-te al butlletí

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.