Anunci consulta pública prèvia ORPIME

De conformitat amb el previst a l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de l'Ordenança Municipal reguladora dels procediments d'intervenció municipal en l'edificació i l'ús del sòl i del subsol (ORPIME), es recapta l'opinió dels subvences i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Podeu consultar tota la documentació al següent enllaç
  16/09/2022
  09:02

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.