1a Acta del Tribunal qualificador per la selecció de personal funcionari interí, subescala Auxiliar administratiu

El tribunal qualificador per al procés de selecció de personal funcionari interí de l'escala d'administració general (Subescala auxiliar) (Grup C) per concurs-oposició, ha emès la primera acta, que s'ha publicat avui a l'e_tauler d'edictes de la web de l'Ajuntament d'Olost, i que podeu consultar fen clic al següent enllaç:

  22/12/2020
  19:34

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.