Selecció de personal Auxiliar administratiu/va: Relació de persones aspirants admeses i excloses

S'ha publicat un anunci a l'e_tauler del web municipal, mitjançant el qual es fa pública la relació de persones aspirants admeses i excloses per prendre part en les proves del Concurs-oposició per a la selecció de personal funcionari interí de l’Ajuntament d’Olost: Auxiliar administratiu, determinant la composició del Tribunal de selecció i assenyalant el dia d’inici de les proves.

En virtut d’aquest Anunci es publica aquesta resolució fent constar que no s’assenyala termini per a esmenes i possibles reclamacions atès que totes les persones han estat admeses. En paral·lel i per justificar que les persones aspirants han tingut coneixement de la mateixa, s’arbitraran els mitjans de comunicació electrònica o telefònica adients.

Podeu accedir a l'anunci fen clic al següent enllaç:

  15/12/2020
  14:38

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.