Nous ajuts per la contractació de persones "Queda't a la Catalunya Central"

La present subvenció és per a la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu d'ajudar a pal·liar els efectes de la crisi generada per la irrupció de la COVID-19 als municipis pertanyents a l'àmbit Leader de la Catalunya Central.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre de 2020.

L'atorgament de les subvencions es farà per concurrència competitiva, i per tant el criteri serà l'ordre d'entrada de les sol·licituds, subjecte al compliment dels requisits establerts, i fins a l'esgotament del pressupost..

Les sol·licituds hauran de presentar-se a través del tràmit d'instància genèrica de la seu electrònica de l'Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central ( www.catcentral.cat ), annex al model de sol·licitud degudament complimentat, que també estarà a disposició dels sol·licitants a la mateixa web. ( sol·licitud )

Els imports a percebre proporcionalment segons la durada i condicions del contracte laboral seran únicament les que es presenten a continuació:
  • Jornada complerta / 6 mesos, 357 € / mes ( 2.142 € total )
  • Jornada complerta / 3 mesos, 357 € / mes ( 1.071 € total )
  • Mitja jornada / 6 mesos, 178,50 € / mes ( 1.071 € total )
  • Mitja jornada / 3 mesos, 178,50 € / mes ( 535,50 € total ) 

  03/06/2020
  23:34

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.