Informació de la ORGT en relació amb els documents de pagament d'impostos i taxes

Com a conseqüència de la prorroga dels terminis que s’han anat aprovant aquestes darreres setmanes, molts contribuents estan rebent documents de pagament amb data de pagament caducada o a punt de caducar.  A continuació us especifiquem les instruccions que ens ha tramès l'ORGT per poder fer el pagament:
 
Si disposeu d’un document amb el termini de pagament vençut:
 
- Si es tracta d’un rebut de cobrament periòdic, atès que el seu termini de pagament ha estat ampliat, podeu efectuar el pagament amb el mateix rebut:
 
• Pagament en els caixers automàtics habilitats a l’efecte
• o bé per telèfon, trucant al número 932 029 802. 
 
- Si es tracta d’una liquidació d’ingrés directe, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:
 
• descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
• o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.
 
- Si es tracta de la notificació de la provisió de constrenyiment, atès que el seu termini de pagament s’ha vist ampliat, podeu:
 
• descarregar-vos un nou document de pagament a orgt.cat/pagartributs, des d’on també podreu efectuar el pagament
• o bé efectuar el pagament per telèfon, trucant al número 932 029 802.

Podeu obtenir més informació al web de l'ORGT:  https://orgtn.diba.cat/ca/Home/noticia?codi=7115
  05/05/2020
  15:04

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.