Nota informativa sobre les dades negatives de la gestió dels residus d'Olost i Santa Creu durant l'estat d'alarma

L'Ajuntament d'Olost va rebre la setmana passada les primeres dades de la producció i gestió dels residus d'aquestes darreres setmanes al municipi d'Olost i Santa Creu. Els resultats no han estat bons i sembla que l'estat d'alarma ha portat a un relaxament en el reciclatge i la separació dels residus.

En els darrers 15 dies, en comparativa en els primers 15 dies de març, Olost ha generat un 45% més de rebuig, residus que cal recordar que van a parar a l'abocador, no poden ser reutilitzats i encareixen de forma important el cost en la gestió dels residus. Cal tenir en compte que a la comarca d'Osona hi ha una tendència a l'alça en la producció de residus, i també del rebuig, però mentre la mitjana comarcal es troba en el 3% d'increment, Olost es situa en el 45%.

En canvi, la producció de la secció d'orgànica que a nivell comarcal a augmentat en un 2%, mentre que a Olost hem tingut una reducció del 29%, fet que indica que una gran quantitat de residus orgànics que podrien tenir un segon aprofitament han anat a parar al rebuig. Aquests dos valors situen els resultats de la separació de residus d'Olost en les pitjors dades des de la implantació del sistema porta a porta. Aquest fet sembla que té en el seu origen en dos elements clau: Per una banda, un ús de l'àrea d'emergència més alt de l'habitual i sense fer una correcta separació dels residus en la mateixa àrea (fet que comporta que s’embruta tota separació a la zona) i, per l’altra, un relaxament a nivell ciutadà del reciclatge.

Per tal de revertir aquesta tendència, l'Ajuntament d'Olost ha previst el tancament de l'àrea d'emergència, permetent-hi només l'entrada puntual i limitada de persones amb identificació, així com  també la instal·lació de càmeres de control. Ara bé, tenint en compte que aquestes accions no es podran portar a terme de forma ràpida  degut a la situació que estem vivint, des de l'Ajuntament fem una crida a augmentar la corresponsabilitat que tenim tots els ciutadans en la gestió dels nostres residus, demanant de nou que els veïns i veïnes d'Olost i Santa Creu que utilitzin el sistema porta a porta i només facin ús de l'àrea d'emergència pel què serveix, per casos d'emergència, al mateix temps que tothom separi els residus com és degut

El valors ambientals i la protecció del medi ambient són valors clau pel dia a dia de la societat però també s'hauran de tenir molt en compte per sortir de la crisis de la COVID-19,  i davant d'aquests fets, cridem de nou a la responsabilitat i solidaritat de tots els veïns i veïnes per cuidar-nos i cuidar el medi ambient.

Olost, 30 d’abril de 2020
  30/04/2020
  21:40

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.