Nota informativa de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olost i Santa Creu en relació a la construcció d’una gasolinera entre els termes de Sant Martí d’Albars i Olost.

Davant de les diferents mostres de preocupació que veïns i veïnes d’Olost i Santa Creu han traslladat a aquest ajuntament en relació a les notícies sobre la construcció d’una nova gasolinera al Km. 12,250 de la C-62, en terme municipal de Sant Martí d’Albars, just al límit del nostre terme municipal, en el que s’hi han de construir els accessos, des de l’Ajuntament d’Olost,  atenent a l’interès generat i en bé de la transparència, posem en coneixement de la població del Decret  núm. 2020DECR000024, del dia 12 de març de 2020. 

En aquest Decret, prèvia emissió dels corresponents informes tècnics i jurídics, es denega motivadament la concessió de la llicència d’obres per la construcció dels accessos a la gasolinera que es vol ubicar el costat de la carretera C-62, que afecten el terme d’Olost, al mateix temps que es requereix la nul·litat de la llicència concedida per l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars i requerir als promotors perquè s’abstinguin de portar a terme qualsevol intervenció en el terme municipal d’Olost. 

Així doncs, ens trobem davant d’una construcció d’una instal·lació  per dur a terme una activitat econòmica amb elevats impactes ambientals, i que es preveu realitzar en un sòl de protecció especial per el seu alt valor de connectivitat ambiental. 

Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya ha emès una declaració d’emergència climàtica on s’assumeix el compromís de descarbonització de l’economia i la societat al mateix temps que s’està tramitant una Llei de transició energètica amb objectius molt ambiciosos i on es preveu que els combustibles fòssils s’hagin de reduir de forma exponencial. En aquest context, s’ha plantejat un projecte de construcció d’una gasolinera en un sòl no urbanitzable de classificació especial sota la premissa que és d’interès general. 

Davant aquest fet, a l’Ajuntament d’Olost ens preguntem si aquesta gasolinera és necessària en un territori on aquesta activitat ja està coberta, amb dues gasolineres situades a 8 Km. de distància (a Olost i a Prats de Lluçanès); Té sentit que s’hi instal.li una àrea comercial si el que volem és potenciar el comerç local i de proximitat per continuar tenint comerç als nostres municipis? Té sentit que es vulgui construir a tocar de la riera Gavarresa, patrimoni natural del Lluçanès i que a més abasteix d’aigua el nostre municipi? Té sentit fer tot això al límit del nostre terme municipal sense fer ni la més mínima consulta prèvia?

Finalment, informem que ja hem rebut resposta de l’Ajuntament de Sant Martí d’Albars, informant que no admeten el requeriment de nul·litat de la llicència d’obres i que, en conseqüència, poden continuar les obres dins el seu terme municipal. A partir d’aquest punt, des de l’equip de govern de l’Ajuntament d’Olost actuarem tenint present l’interès del bé comú i portarem al límit de les nostres competències la defensa d’aquest bé tan preuat.

Podeu descarregar-vos el Decret  núm. 2020DECR000024, del dia 12 de març de 2020 fent clic al següent enllaç: DECRET 
  25/04/2020
  16:20

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.