Anunci de suspensió temporal del procés de selecció per Borsa de treball a l'Escola Bressol

S'ha publicat un anunci a l'e_tauler del web municipal, mitjançant el qual es fa pública la suspensió temporal del procés de selecció per la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques d'educació infantil de l'Escola Bressol Estel, degut a les mesures adoptades per la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.

En el moment que s’aixequi la declaració de l'estat d'alarma, s’anunciarà oportunament la continuïtat de la selecció (prova de català i entrevista si fa al cas), mitjançant Anunci i contacte personal amb totes les candidates.

Podeu accedir a l'anunci fen clic a la següent imatge:

  17/03/2020
  13:49

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.