Obertura de les Piscines Municipals d'Olost

El proper dissabte, 15 de juny de 2019, a partir de les 10:00h,  s'obriran les Piscines Municipals d'Olost per la temporada d'estiu. 

Recordem que es podran adquirir els abonaments anticipadament, amb un 10 % de descompte, des del dia 11 al 14 de juny, de 2/4 de 12 a 2/4 de 2 del migdia i de les 5 a les 7 de la tarda, a les oficines de l'Ajuntament d'Olost.

En relació amb els horaris d'obertura, continuarem amb els mateixos que es van iniciar fa 3 anys, i des del dia  15 de juny fins el dia 14 d'agost les Piscines Municipals romandran obertes al públic des de les 10 del matí fins a 2/4 de 9 del vespre, continuant, d'aquesta manera, allargant mitja hora d'obertura al vespre.

I com a novetat en les millores de les instal.lacions, destaquem la instal.lació d'una rampa d'accés a la piscina gran per a persones amb mobilitat reduïda i que la piscina gran, a l'igual que la piscina petita, serà d'aigua salada. Aquest  tractament de l'aigua es porta a terme  mitjançant electròlisi salina, molt més efectiva que el tractament de l'aigua amb clor químic i que, a més, evita la coïssor dels ulls, i de la pell, a la vegada que respecta i protegeix el medi ambient ja que recicla tots els elements i només usa aigua i sal, productes naturals, i electricitat.

A continuació podeu consultar els preus dels abonaments i els horaris d'obertura:


* Els preus reduïts del 50 % que es detallen a continuació, segons el que disposa l'ordenança núm. 12, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la Piscina Municipal, s'apliquen a persones que ostentin algun grau de disminució física o psíquica, acreditada mitjançant carnet de la Generalitat o informe dels serveis socials. A aquestes bonificacions, s'hi poden sumar la bonificació per les persones titulars del Carnet Jove lliurat per la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, els abonaments familiars també tindran una reducció del 50% en cas que hi hagi un o més membres de la unitat familiar amb una disminució acreditada mitjançant carnet de la Generalitat o informe dels serveis d’assistència social.

  04/06/2019
  13:51

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.