Canvis en l’enllumenat de l’escola i la llar d’infants per la millora energètica del equipament

Durant els dies de setmana Santa s’han portat a terme els treballs per la substitució de l’enllumenat interior de l’escola Terra Nostra d’Olost i la Llar d’Infants. L’actuació ha consistit en la substitució de la totalitat dels punts de llum de l’escola per tecnologia LED. La majoria d’aquest enllumenat eren fluorescents de 58 W i s’han substituït per fluorescents de 32 W i 22 W, per tant una reducció entorn al 50%, i en molts casos augmentant els nivells lumínics a les aules.

Actualment hi havia 21,7 kW instal·lats en il·luminació i en l’actuació s’ha reduït a 9,1 kW, es preveu un estalvi energètic entorn els 14.000 kWh, actualment l’escola té un consum elèctric de  35.000 kWh i per tant serà un estalvi entorn del 40%. Aquest actuació es suma a altres actuacions realitzades a l’equipament com la participació al projecte Desendolla’t, la instal·lació d’un sistema de telegestió per la calefacció i la instal·lació d’una pèrgola fotovoltaica d’autoconsum.

L’actuació ha tingut un cost econòmic de 10.953,37 € i l’estalvi energètic anual es preveu entorn dels 3.100 €. L’actuació ha estat subvencionada en un 90% per la Diputació de Barcelona dins el Programa complementari de reforma i millora d’equipaments 2018-2019.


  30/04/2019
  09:03

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.