Millores energètiques en l'enllumenat del Pavelló

El dimecres 17 d’abril van finalitzar les obres de substitució de l’enllumenat interior del pavelló municipal d’Olost. L’actuació ja estava prevista en el Pla d’Acció d’Energia Sostenible del municipi i ha consistit en substituir tots els focus del pavelló de 250 W per focus LED de 150W i també la substitució de tot l’enllumenat de l’entrada del mateix equipament i dels situats als vestuaris i lavabos. En total s’ha reduït un 6,1 kW de potència instal·lada i es preveu un estalvi energètic a l’entorn de 6.500 kWh de consum i una reducció d’emissions de CO2 entorn a 2,1 tones. El pavelló actualment té un consum anual elèctric d’uns 14.000 kWh i és el tercer equipament amb major consum del municipi l’actuació suposarà un estalvi del 46% de l’energia del equipament.

A més de la substitució de l’enllumenat també s’ha instal·lat un sistema de regulació i gestió de l’encesa que permetrà enceses parcials i graduades de l’enllumenat, augmentant també l’estalvi i l’ús racional de l’energia.

A nivell econòmic aquest estalvi energètic suposarà una reducció econòmica entorn dels 2.100 € anuals. La instal·lació ha tingut un cost de 20.200 €, tot i que cal tenir en compte que l’Ajuntament va rebre una subvenció del 90% de l’import per part de Diputació de Barcelona dins el Programa Complementari de reforma i millora d’equipaments municipals 2018-2019.

 
  30/04/2019
  08:47

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.