25 de novembre, Dia Internacional contra la violència vers les dones

El 25 de novembre va ser declarat Dia internacional contra la violència de gènere durant el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrat a Bogotà (Colòmbia) l'any 1981. En aquesta trobada, les dones van denunciar la violència de gènere en l'àmbit domèstic i la violació i l'assetjament sexual en l'àmbit dels governs, incloent-hi la tortura i els abusos que patien moltes presoneres polítiques. 

L'Ajuntament d'Olost vol posar novament de manifest que una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és possible quan la meitat de la població és reiteradament discriminada, violentada i assassinada simplement per la seva condició de DONA, alhora que manifesta el rebuig i condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una greu vulneració dels drets humans fonamentals, al mateix temps que s'encoratja a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol manifestació de violència i es compromet a vetllar pel compliment dels protocols d'atenció a les dones víctimes de violència masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones.


  24/11/2018
  08:00

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.