Abocament il·legal a l'Àrea d'emergència de recollida de residus

El passat dimarts es va detectar un abocament il.legal de material de construcció a l'Àrea d'emergència, situada al C/ Indústria. 

En les darreres setmanes hem detectat un augment d'aquest tipus d'abocaments, tant en l'àrea d'emergència com en altres punts del nostre municipi.

Des de l'Ajuntament d'Olost condemnem enèrgicament aquests actes i comportaments incívics, que danyen el medi ambient i el nostre entorn i ho posarem en coneixement dels Mossos d'Esquadra per tal que duguin a terme les diligències oportunes. Al mateix temps, informem que s'esta estudiant la implantació de mesures dissuassòries per tal que aquests fets no es tornin a produir i aprofitem per demanar  que si alguna persona pot tenir informació sobre aquests abocaments, que ho posi en coneixement de l'Ajuntament.


  09/11/2018
  12:19

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.