Equip de govern

Alcaldia:  Josep Maria Freixanet i Mayans
Primer Tinent d’alcalde: Ramon Ambrós Solanellas
Segon Tinent d’alcalde: Ricart Mesquies Call
Tercer Tinent d'alcalde: Pere Marti Grau

Tresorera: Teresa Viladomat Puig

 

 

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS:

 

GRUP POLÍTIC MUNICIPAL PER OLOST I SANTA CREU – ACORD MUNICIPAL (OISC-AM)

 

Integrants:

 

Josep Mª Freixanet i Mayans – (OiSC-AM)

Ramon Ambrós i Solanelles- (OISC-AM)

Alexandre Jutglà i Nogué – (OISC-AM)

Meritxell Trigo i Gabasa – (OISC-AM)

Pere Martí i Grau- (OISC-AM)

Ricart Mesquies i Call (OISC-AM)

Núria Reñé i Castany (OISC-AM)

Cèlia Soldevila i Vall (OISC-AM)

Gil Salvans i Muns (OISC-AM)

 

Portaveu: Sr. Pere Martí i Grau

Suplent: Gil Salvans i Muns

 

 

 

 

COMISSIÓ DE COMPTES

 

Pel Grup Municipal PER OLOST I SANTA CREU: ACORD MUNICIPAL (OiSC):

 

Titulars:

 

-Sr. Ramon Ambrós Solanellas

-Sra. Núria Reñé Castany

-Sr. Ricart Mesquies Call

 

Suplents

 

-Sra. Meritxell Trigo i Gabasa

-Sra. Cèlia Soldevila Vall

 

 

 

 

                                 

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT

Òrgan

Representants

Càrrec

Consell Escolar del CEIP “Terra Nostra” 

Josep M. Freixanet Mayans

Alcalde

Consell Escolar Llar d’Infants Estel

Cèlia Soldevila Vall

Regidora

Consorci per la Promoció dels Municipis del Lluçanès

Josep M. Freixanet Mayans

Ramon Ambrós Solanellas

Alcalde

Regidor

Agrupació de Defensa Forestal “Lluçanès”

Ricart Mesquies Call

Regidor

Consorci Localret

Núria Reñé Castany

Regidora

Consorci del Govern Territorial de la Salut d’Osona

Pere Marti Grau

Regidor

Pacte d’Alcaldes per la sostenibilitat

Josep Maria Freixanet Mayans

Gil Salvans Muns

Alcalde

Regidor

CONGIAC

Josep Maria Freixanet Mayans

Alcalde

Associació pel Desenvolupament Rural a la Catalunya Central

Josep Maria Freixanet Mayans

Alcalde

Comissió de Delimitació Territorial

Josep Maria Freixanet Mayans

Ricart Mesquies Call

Gil Salvans Muns

Alcalde

Regidor

Regidor

Associació de Municipis per la Independència

Josep Maria Freixanet Mayans

Alcalde

 

Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

Gil Salvans Muns

Regidor

 

 

 

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

DE L’AJUNTAMENT D’OLOST

 

Membres de ple dret amb plenes atribucions (veu i vot)

 

1.- Ramon Ambrós Solanellas

2.- Ricart Mesquies i Call

3.- Pere Martí i Grau

 

Membres assistents a la Junta de Govern amb veu però sense vot:

 

4.- Alexandre Jutglà i Nogué

5.- Meritxell Trigo i Gabasa

6.- Núria Reñé i Castany

7.- Cèlia Soldevila i Vall

8.- Gil Salvans i Muns

 

 

ESTABLIMENT DE LES ÀREES D’ACTUACIÓ I ADSCRIPCIÓ DELS REGIDORS/ES

 

 

ÀREA 1: PROMOCIÓ LOCAL

 

Regidors responsables:  Núria Reñé Castany i  Cèlia Soldevila Vall

 

Àmbits o matèries incloses:

- Empresa, innovació i ocupació.

- Comerç i turisme.

- Fibra òptica

- Actuacions de promoció, atracció i consolidació   d’empreses.

- Promoció del sòl, la indústria i el turisme.

- Cases turisme rural

- Hisenda

- Educació

 

 

 

ÀREA 2: PLANIFICACIÓ TERRITORIAL

 

Regidors responsables: Alexandre Jutglà i Nogué i Gil Salvans Muns

 

Àmbits o matèries incloses:

- Urbanisme.

- Medi ambient i municipi sostenible.

- Seguiment del PAES.

- Eficiència energètica, qualitat ambiental i biodiversitat.

- Foment de l’educació per a la sostenibilitat i de les bones pràctiques.

- Control de la qualitat ambiental.

- Espai públic: manteniment, conservació i neteja de l’espai públic.

- Brigada municipal d’obres.

- Protecció civil.

- Subministrament d’aigua.

- Camins rurals i pagesia.

 

 

 

ÀREA 3:  DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

 

Regidors responsables:  Meritxell Trigo Gabasa i  Pere Martí Grau

 

Àmbits o matèries incloses:

- Salut

- Esports

- Serveis socials

- Dinamització gent gran

- Consum

- Igualtat

- Atenció emergències socials.

- Solidaritat i cooperació.

 

 

 

ÀREA 4: DE CULTURA

 

Regidors responsables: Ramon Ambrós i Solanellas i Ricart Mesquies i Call

 

Àmbits o matèries incloses:

 

- Cultura.

- Patrimoni

- Joventut

- Comunitat i promoció associativa.

- Promoció activitats

- Programació cicle festiu i projectes de promoció cultural.

- Promoció associativa.

- Tresoreria

- Brigada municipal d’obres.

 

 

 

ÀREA 5:  DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ

 

Regidors responsables:   Pere Martí Grau, Núria Reñé Castany i Gil Salvans Muns

 

Àrea de caràcter especial i d’àmbit transversal a totes les àrees

 

 

 

ÀREA 6:  DE FIRES I FESTES

 

Regidors responsables:  Ricart Mesquies Call, Cèlia Soldevila Vall, Ramon Ambrós Solanellas, Pere Martí Grau, Meritxell Trigo Gabasa i Núria Reñé Castany

 

Àrea de caràcter especial i d’àmbit transversal a totes les àrees

 

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.