Biblioteca - Servei de lectura públic

Activitats de promoció de la lectura

 • Club de lectura infantil divendres

Organitza: Servei de Lectura Públic

Dinamitzador: Bibliotecària

Coordinador: Bibliotecària

Participants: Nens i nenes de 8 a 12 anys

Número de participants : 3

 

Assiduïtat : Un cop cada quinze dies

Horari: divendres , tarda de  5:00 a 6:00

Lloc/Espai: Biblioteca

Durada: Anual: de setembre a maig

Descripció: Lectura individual a casa. Itinerari personal de lectures. Exposició oral i escrita  sobre el llibre

 

Objectius

 • Fomentar el gust per la lectura

 • Compartir  la lectura

 • Treballar i desenvolupar  l’expressió i comprensió ora

 • Treballar les habilitats de l’expressió i comprensió escrita

 • Facilitar la relació d’amistat i companyonia

 • Integrar els nens  dins del grup perquè puguin ser escoltats, puguin expressar  idees , exposar dubtes i sentir-se recolzats

Recursos emprats

 • Llibres de la la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona a través de la Biblioteca Joan Triadú

 • Material fungible l’Ajuntament d’Olost

 • Llibreta de lectures de disseny propi

 

Previsió continuïtat Si. Els clubs de lectura infantil a la biblioteca funcionen des de el 1998. Potser canvien el format però els objectius són els mateixos. Està previst un  nova edició per al 2013-2014

 

 • Celebracions:  Trobada de lectors i es en veu alta el 23 d’abril. I lectura de poemes per Nadal

Innovacions destacables que aporta el projecte:: És una activitat coordinada amb l’AMPA de l’Escola Terra Nostra


 

 • Club de lectura infantil atrapallibres

 

Organitza: Servei de Lectura Públic i Biblioteca Comarcal Joan Triadú

Dinamitzador: Bibliotecària

Coordinador: Bibliotecària

Participants: Nens i nenes de 12 anys

Número de participants : 3

 

Assiduïtat :Un cop al mes

Horari: dijous , tarda de  5:00 a 6:00

Lloc/Espai: Biblioteca

Durada:  de gener  a maig

Descripció: Lectura individual a casa. Itinerari de lectures. Exposició oral i escrita  sobre el llibre

 

Objectius

 • Fomentar el gust per la lectura

 • Participar com a jurat en el Premi Atrapallibres del Consell Català del llibre infantil i juvenil (Clijcat)

 • Treballar i desenvolupar  l’expressió i comprensió ora

 • Treballar les habilitats de l’expressió i comprensió escrita

 • Facilitar la relació d’amistat i companyonia

 • Integrar els nens  dins del grup perquè puguin ser escoltats, puguin expressar  idees , exposar dubtes i sentir-se recolzats

Recursos emprats

 • Llibres de la Biblioteca Joan Triadú

 • Material fungible l’Ajuntament d’Olost

 • Llibreta de lectures de disseny propi


 

 • Club de lectura el Casal

Organitza: Servei de Lectura públic

Dinamitzador: Bibliotecària

Coordinador: Bibliotecària

Participants:  Dones més grans de 60 anys

Número de participants : 13

Assiduïtat: Mensual

Horari: Dijous de  4’30 a 5,30h

Lloc/Espai: Biblioteca

Durada:  de setembre a juny

Descripció: Lectura  d’un mateix llibre

 

Objectius:

 • Foment de la lectura en la població adulta major de 65 anys

 • Potenciar el diàleg i l’expressió oral entre els tertulians

 • Facilitar un espai de trobada per parla de literatura

Recursos emprats

Els llibres ens els proporciona la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona a través de la Biblioteca Joan Triadú.

El material fungible i celebracions  a través de l’Ajuntament d’Olost

Previsió continuïtat Si. El clubs de lectura Casal   funciona des del 1999.

 

Innovacions destacables que aporta el projecte:És una activitat coordinada amb l'Associació del Casal d’Avis d’Olost

 

 • Club de lectura La Fonda

 

Organitza: Servei de Lectura públic

Dinamitzadora: Bibliotecària

Coordinador: Bibliotecària

Participants:  Dones de 30 a 50 anys

Número de participants : 6

Assiduïtat: Mensual

Horari: Divendres de 10 a 12h de la nit

Lloc/Espai: Bar del poble

Durada:  de setembre a juny

Descripció: Lectura  d’un mateix llibre

Objectius

 • Foment de la lectura en la població adulta

 • Potenciar el diàleg i l’expressió oral entre els tertulians

 • Facilitar un espai de trobada per parlar de literatura

Recursos emprats

Els llibres ens els proporciona la Xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona a través de la Biblioteca Joan Triadú.

Previsió continuïtat Si

Innovacions destacables que aporta el projecte:

Es tracta d’una sessió golfa. Es realitza fora de la Biblioteca , un divendres a les 10 del vespre. En aquest cas és  el servei qui  s’adapta a la disponibilitat dels temps lliure dels usuaris 

 • Sortint d'escola ... un conte

Organitza: Servei de Lectura públic

Dinamitzador: conta contes voluntaris

Coordinador: Bibliotecària

Participants:  nens i nenes de 3 a 6 anys

Número de participants : entre 20 i 30Assiduïtat: dos cops al mesHorari: dimecres de 5  a 5:30hLloc/Espai: biblioteca

Durada:  de setembre a juny

Descripció: és una activitat que va adreçada a nens i nenes de 0 a 6 anys i consisteix en la narració de contes i  la realització d’una activitat paral·lela relacionada. La realització i dinamització  d’aquest activitat  va a càrrec dels narradors de contes de la biblioteca.

 

Objectius

 • Introduir als més petits al món del llibre des d’una perspectiva lúdica

 • Proporcionar una forma de conèixer i entendre el mon

 • Desenvolupar la imaginació

 • Facilitar les relacions d’amistat i companyonia

 • Facilitar als adolescent un espai de creació i una experiència de cara al futur

 • Desenvolupar el gust per la lectura.

Recursos emprats

Material: El material fungible el proporciona l’Ajuntament D’Olost

Previsió continuïtat Si.

 

Innovacions destacables que aporta el projecte: En col·laboració amb l’escola Terra Nostra ;  nois i noies de l’I E S Castell de Quer ;  mares i pares de l’escola Terra Nostra

 

Activitats d’estiu de promoció de la lectura  

 

 • Taller d’estiu de lectura i escriptura:: Taller d'escriptura

Organitza: Servei de Lectura públic

Dinamitzador: bibliotecària

Coordinador: bibliotecària

Participants:  estudiants de Primària i ESO

Número de participants : vuit

Assiduïtat: un cop l’any

Horari: dimarts i dimecres de 16:00 a 18:00

Lloc/Espai: biblioteca

 Durada:del 2 al 17 de juliol

Contingut

 

1.  Jocs Inicials. Exercicis a partir de textos. A partir d'elements narratius. A partir de situacions. A  partir de matrius formals. A partir de matrius temàtiques.

2. Aproximació. A partir d'un text descriptiu, canvi de camisa. Poesia.Xarades. Casaments xinesos. L'escriptura automàtica.

3. Proposta textual. El retrat de la mare. El meu poble. Xarades. Conte seguint la matriu de propp. Limmericks. Acròstic.  Text Col·lectiu

4.Lectura.

5. Valoració


 

Recursos emprats

Dossier elaborat per la bibliotecària

El material fungible el proporciona l’Ajuntament D’Olost

Previsió continuïtat Si. És una activitat que es fa des de l’obertura dels Servei a l’any 1996 i s’ha convertit en un referent.

 

Innovacions destacables que aporta el projecte: Incidir

de manera lúdica al foment de  lectura i des de l’escriptura a la lectura

En col·laboració amb l’escola Terra Nostra i IES Castell de Quer

 

 • Bibliopiscina

Organitza: Servei de Lectura públic

Dinamitzadora: bibliotecària

Coordinador: bibliotecària

Participants:  usuaris de la piscina

Número de participants :

Assiduïtat: un cop l’any

Horari de servei: de les 10 del matí a les 8 de la tarda  de dilluns a diumenge.

Instal·lació. La biblioteca s’instal·la en una habitació annexa als vestidors, on hi ha prestatges  a la paret instal·lats per aquesta finalitat i uns quants bancs. Uns cartells indiquen com funciona i que cal fer per tenir cura dels llibres i revistes  

Durada: juliol

Descripció:Aquesta activitat consisteix en porta a la piscina municipal una selecció de documents amb la intenció d’oferir lectura a   part de la població que durant l’estiu  prefereix gaudir de la piscina com espai lúdic. Aquesta iniciativa s’adreça a tots els públics : adult, infantil i juvenil.

La selecció de documents inclou novel·les, poesia, teatre ,contes,  llibres de lectura fàcil i de divulgació, còmics , revistes, diaris i passatemps.

No hi ha cap tipus d’atenció de cara al públic . Hi ha cartells que indiquen el funcionament. El fons es renova un cop cada quinze. Els llibres no es poden emportar a casa

Objectius

 • oferir un servei de lectura públic,  fora de la biblioteca però organitzat des d’aquesta amb la finalitat de fomentar la lectura.

Recursos emprats

El material fungible el proporciona l’Ajuntament D’Olost

Espai Públic

Previsió continuïtat Si.

Innovacions destacables que aporta el projecte: Traslladar el servei de lectura públic a un indret que no es l’habitual però pel temps és molt concorregut.


 

Activitats de difusió

Xerrades:

 

 • Exposició Treballs de Recerca a Batxillerat  a càrrec de Laura Carbonell i Julià sobre guerra civil espanyola “Emboscats al Lluçanès”

Dins del Cicle de xerrades que organitza la Xarxa de Biblioteques del Lluçanès (XBL)

Organitza:   la Xarxa de Biblioteques del Lluçanès i

Servei de Lectura públic

Dinamitzadora: bibliotecària

Coordinador: bibliotecària

Participants:  Pública

Número de participants : més de 20

Assiduïtat: un cop l’any

Horari:  19h

Lloc/Espai: biblioteca

Data: 18 de  juliol

Recursos emprats

El material fungible el proporciona l’Ajuntament D’Olost

 

Previsió continuïtat Si. Sempre i quan hi hagin alumnes que vulguin exposar el seu treball fora de les aules

Innovacions destacables que aporta el projecte:

Coordinació amb alumnes de batxillerat , Institut i Biblioteca pública

 

Cooperació amb  entitats i associacions del poble i Comarca

 

 • Col·laboració amb el Bibliobús Tagamanent en els Programes de Foment de la Lectura

 

 • Col·laboració amb la Biblioteca Joan Triadú  en els Programes de Foment de la Lectura “Atrapallibres” categoria 12 anys

 • Col·laboració amb el Servei de Joventut Punt Inquiet del Consorci de pobles del Lluçanès  en el Programa de Estudi compartit

 • Col·laboració amb la Xarxa de biblioteques del Lluçanès  . Superclub de lectura comarcal i tertúlia de la novel·la “Els sots feréstecs” de Raimon Casellas. Elaboració d'una Guia Bibliogràfica de col·lecció local a nivell  del Lluçanès. Foment dels Treballs de Recerca a Batxillerat.

 

 • Centre Excursionista Via Fora

Gestió i conservació del fons de llibres de l’entitat

 

 • Escola Terra Nostra

-Préstec interbibliotecari amb la Biblioteca Joan Triadú

-Programa de formació d'usuaris a Primària. Visites trimestrals

-Programa de Reforç d'estudi: Estudi compartit. Coordinació

 Servei del Punt Inquiet del Consorci del Lluçanès i Terra Nostra

 • Participació i coordinació amb Activitats culturals del Centre Cívic

-Dijous a debat

-Sessions Centre Cívic. Taller sobre cinema

 • Casal d’avis

Club de lectura Casal

 • Ajuntament d’Olost

Redacció del Butlletí  municipal Pedra de Toc

 

Difusió

 

 •  Logo de la Biblioteca

El logo  que ens identifica, i que representa un llibre obert fusionat amb un ordinador  fou dissenyat  per en  Marc Vela de Badalona  el 1996, any de la inauguració  de la Biblioteca .

 • Pàgina Web del Municipi

Dins la pàgina  web de l’ajuntament d’Olost i Santa Creu , la Biblioteca té un espai amb les dades més representatives d’aquest servei .

 

 • http://www.facebook.com/biblioteca.d'olost

com a mitja de difusió de les activitats i els fons de la biblioteca

 • http://www.facebook.com/centrecivic.d'olost

 

 • Web de formació  del consorci del Lluçanès.

www.formacio. llucanes.cat

 

 • Bloc de la xarxa de biblioteques del Lluçanès.  http://bibliollucanes.blogspot.com/

 • Butlletí Municipal Pedra de Toc

 • Creació Agenda Virtual. Coordinació associacions i entitats del poble

Ajuntament d'Olost

De dilluns a divendres, matins de 8 a 14 i dimarts i dijous, tardes de 16 a 19.

Horari d’estiu (15 de juny al 15 de setembre): de 8 a 14 hores.